Veb stranata najdobro se gleda so Google Chrome

NOVI SOZNANIJA ZA PISMENOSTA, JAZIKOT
I KULTURATA NA DREVNITE MAKEDONCI
 
 
 
 Uvod - Drevna Makedonija
 
 
 
Karta1
Makedonija spa|a me|u najbogatite arheolo{ki nao|ali{ta na Balkanskiot Poluostrov i bez nejzinite artefakti ne mo`e da se kompletira istorijata na Evropa i na svetot. Nejzinite kulturni sloevi se bogati so ostatoci od materijalna kultura koja dosega mo`e da se datira po~nuvaj}i nekade od krajot na mezolitot i po~etokot na neolitot (Sl. 1), t.e. od 7.000 do 6.000 g. p. n. e. pa do denes. Apsolutnata hronologija na nejziniot razvoj govori za dolg kontinuitet na `iveewe na lu|eto na ovie prostori,
 za mnogubrojni preobrazbi i nastani, za prisustvo na visoka kultura na takanare~ena PRASLOVENSKA POPULACIJA, za doa|awe i zaminuvawe na invazioni branovi, za katastrofi i nasilstva, za obidi na asimilacija i sinkretizam, no i za opstojuvawe na identitetot na MAKEDONSKIOT NAROD, za PREDVEDSKA KULTURA,  MITOLOGIJA i KULT NA SONCETO i KOSMOSOT (Vselenata, Univerzumot), za praistorisko MAKEDONSKO FONETSKO PISMO i praistoriski MAKEDONSKI JAZIK, za postoewe na praistoriski MAKEDONSKI ZAKONI i praistoriska MAKEDONSKA DR@AVA. Homer vo "Ilijadata" gi spomenuva MAKEDONSKITE PLEMIWA (PEONCI, PELAZGI, VENETI ili ENETI, BRIGI ili FRIGI, PIERCI itn.) kako se borat na stranata na TROJCITE, a protiv sojuznicite na novodojdenite osvojuva~i na Balkanot - DANAJCITE, t.e. vo "Ilijadata" e opean nastan koj se slu~i vo 1193 - 1183 g. p. n. e., odnosno, spored najpoznatiot aleksandriski nau~nik Eratosten (III v. p. n. e.), osvojuvaweto na Troja se slu~i vo 1184 g. p. n. e. Ovoj nastan, koj vo epot e opean na 15.693 stihovi, fakti~ki treba da se tretira kako PRVA SVETSKA VOJNA pome|u takanare~enata PRASLOVENSKA POPULACIJA od BALKANSKO - ANADOLSKIOT KULTUREN KOMPLEKS i SOJUZNICITE na novodojdenite osvojuva~i na Peloponez (MOREJA) i Atika - DANAJCITE. Pokraj toa, poznato e deka vo IV v. p. n. e. MAKEDONCITE uspeale da sozdadat MAKEDONSKO CARSTVO ili MAKEDONSKA IMPERIJA na teritorija od okolu 3.8 milioni km2, (karta2) a potoa vo epohalniot MAKEDONSKI PERIOD vo vid na 4 carstva so svoi MAKEDONSKI DINASTII go prodol`ile {ireweto na MAKEDONSKATA KULTURA i go neguvale duhot na tvore{tvoto i zbli`uvaweto na NARODITE, KULTURITE i RELIGIITE vo svetot. MAKEDONCITE bile i ostanale AVTENTI^EN NAROD na Balkanskiot Poluostrov, a drugi doa|ale i si odele kako GOSTI ili POROBUVA^I.   
 
 
 

       Verojatno, zatoa u{te  Herodot (484 - 424 g. p. n. e.) spomenuva : "MAKEDONEC", "MAKEDONCI", "MAKEDONIJA", "GORNA I DOLNA MAKEDONIJA", "MAKEDONSKI PLANINI", "MAKEDONSKI PATI[TA", itn., a vo "SVETOTO PISMO" se spomenuvaat, kako BIBLISKA ZEMJA i BIBLISKI NAROD, MAKEDONIJA i  MAKEDONCITE.

 
[Va`ni komunikacii vo Makedonija] [Makedonska "Neolitska revolucija" ]
[Dreven Makedonski jazik, azbuka i kultura] [Arheolo{ki lokaliteti blisku do seloto
                   Osin~ani-Skopje] [Arheolo{ki lokalitet -"Cerje" kaj seloto Govrlevo-Skopje] [Pe{terata vo Sitovo blisku do Plovdiv -Bugarija]
email: zzks@unet.com.mk